Wie we zijn

De Tituskapel is een kleine, open, christelijke stadsgemeente van ongeveer 150 mensen. Er is een continue in- en uitstroom van vooral jongvolwassenen. De meesten van ons kwamen naar Amsterdam voor studie of werk. Er is een aantal gezinnen met jonge kinderen en tieners. Ook een kleine actieve groep ouderen ontbreekt niet.

De Tituskapel heeft gereformeerd-vrijgemaakte wortels. Bezoekers ervaren een mix van eerbied en ontspanning. We proberen open en inclusief te zijn voor iedereen, ongeacht religie, huidskleur, opleiding, sociale status of seksuele voorkeur.  Samen zoeken we naar de betekenis van God en Jezus voor je leven nu.

In de samenkomst op zondagmorgen zoeken we naar eigentijdse vormen. Talent op het gebied van o.a. muziek en presenteren ruimschoots ingezet.

Door de week is er contact in huiskringen. Daar wordt gegeten, gebeden en het leven gedeeld.

Ook willen we graag een goede band met de buurt rond ons kerkgebouw. Buurtmaaltijden, taalcursussen en zwerfvuil prikken helpen daarbij.

Benieuwd wat we allemaal doen?

Predikant

Ik ben Klaas de Vries. Mijn vader en opa waren theoloog en predikant. Gen of virus – kennelijk is het doorgegeven.
Ik ben geraakt door Gods Zoon en zoek het contact. Daarnaast ben ik een mensenmens. Hoe inclusiever en veelkleuriger, hoe beter.

Sinds 2016 woon en ik werk ik samen met Jenny bij de Tituskapel in Amsterdam (en daarnaast voor 20% in de Vecht & Angstelkerk te Loenen aan de Vecht).

Ik ben geen moralist. Mensen hebben aandacht en ruimte nodig. Licht en lucht.
Je kunt me beter leren kennen bij de buurtmaaltijd. Door een dienst bij te wonen. Of door contact met me op te nemen: predikant@tituskapel.nl.

Hub in een netwerk van kerken

De Tituskapel is één van de vele kerken in Amsterdam. We zijn bijzonder verbonden met de kerken van Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus.