Wie we zijn

De Tituskapel is een kleine, open, christelijke stadsgemeente van ongeveer 150 mensen. Er is een continue in- en uitstroom van vooral jongvolwassenen. De meesten van ons kwamen naar Amsterdam voor studie of werk. Er is een aantal gezinnen met jonge kinderen en tieners. Ook een kleine actieve groep ouderen ontbreekt niet.

De Tituskapel hoort bij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Bezoekers ervaren een mix van eerbied en ontspanning. We proberen open en inclusief te zijn voor iedereen, ongeacht religie, huidskleur, opleiding, sociale status of seksuele identiteit.  Samen zoeken we naar de betekenis van God en Jezus voor je leven nu.

In de samenkomst op zondagmorgen zoeken we naar eigentijdse vormen. Talent op het gebied van o.a. muziek en presenteren wordt ruimschoots ingezet.

Door de week is er contact in huiskringen. Daar wordt gegeten, gebeden en het leven gedeeld.

Ook willen we graag een goede band met de buurt rond ons kerkgebouw. Buurtmaaltijden, taalcafé en zwerfvuil prikken helpen daarbij.

Benieuwd wat we allemaal doen?

Predikant

Ik ben Klaas de Vries. Ik ben geraakt door Gods Zoon en zoek het contact. Daarnaast ben ik een mensen-mens. Hoe inclusiever en veelkleuriger, hoe beter. Mijn vader en mijn opa waren beiden theoloog en predikant. Gen of virus? In elk geval is het doorgegeven.

Sinds 2016 woon en ik werk ik samen met m’n vrouw Jenny bij de Tituskapel in Amsterdam. Daarnaast werk ik 8 uur per week als geestelijk verzorger in het hospice Kuria, eveneens in Amsterdam.

Ik ben geen moralist. Mensen hebben aandacht en ruimte nodig. Licht en lucht.
Je kunt me beter leren kennen bij de buurtmaaltijd. Door een dienst bij te wonen. Of door contact met me op te nemen: predikant@tituskapel.nl.

Hub in een netwerk van kerken

De Tituskapel is één van de vele kerken in Amsterdam. We zijn bijzonder verbonden met de kerken van Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus.