Vrienden van de Tituskapel

Veel mensen voelen zich betrokken bij de Tituskapel, bijvoorbeeld omdat ze in het verleden lid zijn geweest, maar niet meer in Amsterdam wonen. We weten ons gesteund door gebed, en praktische en financiële hulp. We houden mensen graag op de hoogte van wat er speelt, en willen oud-leden de mogelijkheid bieden om met elkaar in contact te blijven. Hiervoor willen we een netwerk van ‘vrienden van de Tituskapel’ oprichten.

    Ik wil graag: