Zondag 4 december om 10:00 uur
voorganger: Klaas de Vries
Via de agenda vind je al onze aankomende diensten.
Een dienst meemaken? In verband met het coronavirus gaat dat op dit moment anders dan normaal. Klik hier voor meer informatie over de samenkomst. Hier kan je vinden hoe we op dit moment fysiek en digitaal elke zondag samenkomen.

Goddank: ik ben geen farizeeër

Goddank, ik ben geen farizeeër

Jezus vertelt een parabel met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten…

Sommigen…: de meeste mensen horen daar niet bij.

Dus waarschijnlijk kun je zondag thuis blijven.

(Lucas 18, 9-14)

Lees meer

Bidden: kansrijk of kansloos?

Nu eens kom ik mensen tegen die veel met gebed bezig zijn: ze verwachten er veel van. Dan weer spreek ik mensen die nauwelijks meer bidden: het haalt toch niks uit. Met beide groepen voel ik me verwant.

Jezus gebruikt i.v.m. bidden het beeld van een weduwe die een ongevoelige rechter maar aan z’n hoofd blijft zeuren. Wat wil Hij daarmee zeggen?

(Lucas 18:1-8)

Lees meer

“Jij bent mijn geliefde kind”

Bovenstaande woorden klonken uit de hemel toen Jezus werd gedoopt. We lezen uit het evangelie van Marcus over dit bijzondere moment. Een vreemd moment ook, want waarom zou Jezus zich eigenlijk laten dopen?
Deze zondag zie je hoe dit gebeuren van eeuwen geleden ook vandaag nog impact heeft. Er wordt een baby’tje gedoopt. Een feestelijk gebeuren. En direct ook een moment om na te denken wat de doop voor jou betekent. Ergens is het een mysterieus gebeuren,

Lees meer