Artikel 1 en Handelingen 10

Artikel 1 en Handelingen 10

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet luidt:

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’.

Wat heeft dit te maken met Handelingen 10?