Negen maanden zwijgen

Negen maanden zwijgen

‘Zag ik maar eens een engel, dan zou ik wel geloven’.

Dat verzuchten veel mensen.

Maar zelfs de priester Zacharias gelooft niet.

Voor straf moet hij negen maanden zwijgen.

Of is zwijgen een zegen?

(n.a.v. Lucas 1 : 5-25 + 57-66)