Elisa – deel 3: Een andere wereld

Elisa – deel 3: Een andere wereld

NaƤman is opperbevelhebber van het Syrische leger.

Hij wordt ernstig ziek en gaat naar Elisa om hulp.

Elisa behandelt hem ongastvrij.

Geeft hem een vernederende opdracht.

En wil geen bedankje.

Wat is dit voor een wereld?

(n.a.v. 2 Koningen 5)

In deze dienst zal Marie Sikkema gedoopt worden.