Bedreigde natuur, hoopgevende schepping

Bedreigde natuur, hoopgevende schepping

Woorden scheppen werelden.

Het maakt nogal uit of je spreekt over ‘schepping ’of over ‘natuur’.

Het verschil tussen hoop en vrees.

(n.a.v. Psalm 104)