God past nergens

God past nergens

Waar woont God eigenlijk?

Moet je naar de kerk om Hem te ontmoeten?

Of kan dat ook gewoon thuis? Op je eentje? Of in een groepje van maximaal vier?

Wat is essentieel en onopgeefbaar?

Momenteel heftig bediscussieerde vragen.

We luisteren naar Salomo’s woorden bij de inwijding van de tempel.

(n.a.v. 1 Koningen 8)