Wie is Hij – 2: Een (on)belangrijk boek

Wie is Hij – 2: Een (on)belangrijk boek

Wie is Hij – 2: Een onbelangrijk boek

Dat bijbel is belangrijk: dat verwacht je te horen op bijbelzondag.  En in een kerk waar wekelijks uit de bijbel gelezen en gepreekt wordt.

Maar ergens is de bijbel onbelangrijk.

Hoe zit dat?

(Johannes 5:39)