Wie is Hij – 2: Een (on)belangrijk boek

Wie is Hij – 2: Een onbelangrijk boek

Dat bijbel is belangrijk: dat verwacht je te horen op bijbelzondag.  En in een kerk waar wekelijks uit de bijbel gelezen en gepreekt wordt.

Maar ergens is de bijbel onbelangrijk.

Hoe zit dat?

(Johannes 5:39)

Lees meer

Wie is Hij – 1: In het begin was het Woord

In het begin…
Zo begint de bijbel.
Overbekende woorden.

In het begin…
Zo begint ook Johannes het boek waarin hij Jezus’ leven beschrijft.

Het idee  is om de komende weken tot Pasen bezig te zijn met Johannes.
En met de vraag die hij stelt: wie is Jezus?

(n.a.v. Johannes 1:1-18) Lees meer

Op naar het einde!

Het einde van het jaar is de tijd van terug blikken en vooruit kijken. Wij laten ons vanavond wijs maken door Prediker.

(Prediker 7 : 1-13)

Lees meer

1 2 3 5