Bijdragen?

Wilt u financieel bijdragen?

Wilt u bijdragen aan de Tituskapel in het algemeen? Een bijdrage kunt u overmaken op onderstaand nummer. Giften hierop worden gebruikt voor algemene zaken als het salaris van de predikant, onderhoud aan het gebouw, apparatuur, en andere zaken die nodig zijn om elke zondag diensten te kunnen houden:

NL74ABNA0544025474 t.n.v. Geref. Kerk Amsterdam ZW

Hartelijk dank!

Diaconie

Jezus doet een oproep om onze naaste te dienen. De Tituskapel wil gehoor geven aan deze oproep. We willen een gemeente zijn waar leden bereid zijn elkaar te helpen met gaven, tijd en gastvrijheid. De diaconie faciliteert dit, zo nodig financieel. Daarnaast willen we er zijn voor de buurt, de stad en de wereld. Dat doen we door geld in te zamelen, maar ook door het organiseren van activiteiten als een taalcafé. Meer weten over het werk van de diaconie? Stuur een mail naar diaconie@tituskapel.nl.

Wilt u het werk van de diaconie steunen? Maak uw gift over op NL49 INGB 0004 6222 55

ANBI

De Tituskapel is een ANBI, giften die u overmaakt kunnen daarom mogelijk worden afgetrokken van de belasting.

Eerst even contact?

Met onderstaand formulier stuurt u een bericht naar de scriba.