Bijdragen?

Wilt u financieel bijdragen?

Een bijdrage kunt u overmaken op:

NL74ABNA0544025474 t.n.v. Geref. Kerk Amsterdam ZW

De Tituskapel is een ANBI, giften die u overmaakt kunnen daarom mogelijk worden afgetrokken van de belasting.

Hartelijk dank!

Eerst even contact?

Met onderstaand formulier stuurt u een bericht naar de scriba.