ANBI

ANBI_GKVDe Tituskapel is als lid van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi). Hierdoor is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om giften aan de (diaconie van de) kerk af te trekken van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Meer informatie over dit belastingvoordeel staat op de website van de Belastingdienst.

Meer informatie m.b.t. de anbi-status van de Tituskapel is gepubliceerd op de website van ons kerkverband.